Wetenschap en onderzoek Vaatchirurgie

Klinische en preklinische onderzoekslijnen Vaatchirurgie

De afdeling vaatchirurgie is verantwoordelijk voor verschillende klinische en preklinische onderzoekslijnen. Dit onderzoek richt zich op nieuwe behandelmethodes voor patiënten met perifeer vaatlijden, een diabetische voet, aneurysmata, dissecties of patiënten die vaatchirurgische interventies ondergaan bijvoorbeeld celtherapie, verbeterde behandelprotocollen voor aneurysma chirurgie of vernieuwde operatietechnieken binnen de toegangschirurgie. Daarnaast worden er epidemiologische cohort studies en studies naar verbetering van kwaliteit van zorg binnen de vaatchirurgie verricht.  Preklinisch worden de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan (pathologische) vasculaire remodeling onderzocht. Tevens worden nieuwe therapeutische opties voor patiënten met niet revasculariseerbaar vaatlijden bekeken. Hiernaast worden er nieuwe multimodale imagingtechnieken in preklinische setting gebruikt om onder andere atherosclerotische plaques beter te kunnen karakteriseren.

Nieuwe onderzoekslijn optische beeldvorming ter beoordeling van weefselperfusie

Een relatief nieuwe onderzoekslijn is het gebruik van optische beeldvorming ter beoordeling van weefselperfusie. Deze multidisciplinaire onderzoekslijn wordt gecoördineerd door de afdeling Vaatchirurgie en richt zicht op het kwantificeren van weefselperfusie voor, tijdens of na een operatie of interventie. Binnen de vaatchirurgie worden patiënten onderzocht met perifeer arterieel vaatlijden, diabetische ulcera en patiënten die een amputatie ondergaan. Middels nabij-infrarood fluorescentie, spectrale imaging of laser speckle imaging wordt getracht een betrouwbare inschatting te maken van de mate van weefselperfusie, iets wat voor de uitkomsten van veel operaties van groot belang is. Wat betreft de vaatchirurgie hopen we dat we binnen niet afzienbare tijd beter kunnen voorspellen of wonden veroorzaakt door perifeer arterieel vaatlijden en/of diabetes na een interventie zullen genezen. Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met andere chirurgische subspecialismen, technische afdelingen, industriële partners en instanties buiten het LUMC.