Wetenschap en onderzoek Cardiothoracale Chirurgie

Studie uitgelicht: TOP-FLOW studie

Kinderen met een eenkamerhart worden geboren met slechts één goed functionerende kamer. Deze kinderen ondergaan de zogenaamde Fontan operatie op jonge leeftijd, waarbij de systeem veneuze retour via meerdere operaties rechtstreeks wordt aangesloten op de longslagaders (de totale cavopulmonale connectie, TCPC), zonder tussenkomst van een rechterkamer. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een synthetisch buisje om de onderste holle ader met de longslagader te verbinden. Hoewel de langetermijn overleving middels deze operatie enorm verbeterd is, blijven complicaties op lange termijn frequent aanwezig zoals een verminderde inspanningstolerantie en het ontstaan van leverfibrose.

Gezien de relatief passieve bloedstroming richting de longen is het belang van efficiënte bloedstroming met minimale weerstand essentieel. In recent onderzoek hebben we middels 2D realtime- en 4D flow MRI technieken aangetoond dat er bloedstromingsversnellingen met verhoogd energieverlies in de TCPC kunnen plaatsvinden doordat de kunststof buisjes voor oudere kinderen met een Fontan circulatie relatief te klein zijn geworden. Hierbij werd er een  correlatie gevonden tussen de efficiëntie van de bloedstroming in de TCPC en inspanningscapaciteit en leverfibrose/stuwing.

De afgelopen 2 jaar is binnen de TOP-FLOW studie, gesubsidieerd door de Nederlandse Hartstichting (Dekkerbeurs Friso Rijnberg), in verder detail gekeken naar de rol van bloedstroming efficiëntie op inspanningscapaciteit middels computational fluid dynamic modellen. Hierbij hebben we 51 patient-specifieke 3D modellen gemaakt van de TCPC en hierbinnen de bloedstroming gesimuleerd in rust en gedurende inspanning. Hierbij werd er een belangrijk verband gevonden tussen de maat van het synthetische buisje en het energieverlies en drukverval in de TCPC. Tevens werd er een significante correlatie gevonden tussen de weerstand in de TCPC en maximale inspanningscapaciteit.

Middels “virtual surgery” hebben we vervolgens in een subset van patiënten gekeken naar de invloed van het vergroten van het synthetische buisje op het energieverlies en de efficiëntie van de TCPC. Hierbij wordt er op de computer virtueel het buisje in het 3D model vergroot (zie figuur hieronder), waarna de invloed op de bloedstroming gesimuleerd kan worden. Belangrijkste resultaten lieten zien dat de efficiëntie met 39-55% verbeterde wanneer er 22-28mm buisjes virtueel geïmplanteerd werden.

Publicatie uitgelicht: Extent of Coronary Artery Disease in Patients With Stenotic Bicuspid Versus Tricuspid Aortic Valves

Een bicuspide aortaklep is de meest voorkomende aangeboren hartklep afwijking, die vaak wordt gecompliceerd door aortaklepstenose (AoS). In deze studie is de associatie tussen de morfologische kenmerken van de aortaklep en de mate van coronaire hartziekten (CAD) onderzocht. 

De studie toont aan, door de coronaire angiografieën van alle geïncludeerde patiënten rechtstreeks te bestuderen, dat patiënten met een bicuspide aortaklep (BAV) een lager cardiovasculair risicoprofiel hebben, wat correleert met minder coronaire sclerose en een lagere incidentie van gelijktijdige coronaire revascularisatie in vergelijking met patiënten met een tricuspide aortaklep (BAV).

Kenmerken van coronaire hartziekten (CAD) van de gematchte patiënten met bicuspide aortaklep (BAV) en tricuspide aortaklep (TAV).
Beoordeling van het aantal CAD-risicofactoren per patiënt toonde hogere hoeveelheden CAD-risicofactoren** per patiënt bij patiënten met TAV (bovenste rij staafdiagrammen) in vergelijking met BAV-patiënten. De medische geschiedenis van patiënten met TAV vertoonde hogere percentages van eerdere (vorige) CAD-gebeurtenissen in vergelijking met patiënten met BAV (odds ratio [OR], 4,15; 95% BI, 2,52-6,80; P<0,001) (staafdiagrammen tweede rij) . Gelijktijdige coronaire bypasstransplantatie (CABG) werd vaker uitgevoerd bij patiënten met TAV (OR 3,50; 95% BI 2,42-5,06; P<0,001) (staafdiagrammen op de derde rij). Preoperatieve coronaire angiografie toonde hogere percentages van coronaire sclerose (zowel niet-obstructief als obstructief) bij patiënten met TAV, beoordeeld met behulp van de kransslagader die zelfs hoger was dan (CAGE)-scores (middelste staafgrafiek). De onderste staafdiagrammen tonen de verdeling van obstructieve en niet-obstructieve CAD tussen patiënten met BAV en TAV, wat hogere percentages obstructieve CAD laat zien bij patiënten met TAV. *P<0,001; **Diabetes mellitus, hypertensie en/of hypercholesterolemie; †Eerder myocardinfarct of instabiele angina pectoris.